Nhạc nền

** *
Photobucket* Photobucket *
PHÔI PHA

3 tháng 5, 2013

LỜI CHÚA

Đây là điều răn của Thầy, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.
( Ga 15,12 )
Lời Chúa
*******


THỨ SÁU ĐẦU THÁNG
THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ TÔNG ĐỒ
Lễ kính

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét