Nhạc nền

** *
Photobucket* Photobucket *
PHÔI PHA

24 tháng 11, 2013

LỜI CHÚA


Phía trên đầu Người , có bản án viết : " Đây là Vua người Do-Thái ".
( Lc 23,38 )
*******


CHÚA NHẬT THỨ XXXIV THƯỜNG NIÊN,TV tuần 2
ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ
Lễ trọng
*******

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét