Nhạc nền

** *
Photobucket* Photobucket *
PHÔI PHA

6 tháng 9, 2013

LỜI CHÚA


Phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ , vào trước thánh nhan Người giữa tiếng hò reo.
( Tv 100,2 )THỨ SÁU ĐẦU THÁNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét