Nhạc nền

** *
Photobucket* Photobucket *
PHÔI PHA

9 tháng 9, 2013

LỜI CHÚA


Duy Người là núi đá, là ơn cứu độ của tôi, là thành lũy chở che : tôi chẳng hề nao núng.
(Tv 62,7)


THÁNH PHÊRÔ CLAVER
Linh mục

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét