Nhạc nền

** *
Photobucket* Photobucket *
PHÔI PHA

1 tháng 4, 2013

1-4-13, Thứ Hai trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh


Suy niệm và cầu nguyện

1-4-13, Thứ Hai trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Cv 2,14.22b-33 ; Tv 15 ; Mt 28,8-15.

"Chị em đừng sợ !

Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó."

(Mt 28,10)

Bài đọc: Cv 2,14.22b-33

I Tất cả chúng tôi xin làm chứng. (Cv 2,32)

1, Tất cả tông đồ đoàn đều có mặt, chỉ có Phêrô, tông đồ Cả lên tiếng, nhưng bây giờ không còn là nhóm Mười Hai, nhưng là nhóm Mười một:Trong ngày lễ Ngũ Tuần, ông Phê-rô đứng chung với Nhóm Mười Một lớn tiếng nói với họ rằng

2, Bài giảng của Phêrô khá dài:

 "Thưa anh em miền Giu-đê và tất cả những người đang cư ngụ tại Giê-ru-sa-lem, xin biết cho điều này, và lắng nghe những lời tôi nói đây. (Cv 2,14)

- Nội dung bài giảng là

+ Đức Giê-su Na-da-rét đã sống: Đức Giê-su Na-da-rét, là người đã được Thiên Chúa phái đến với anh em. Và để chứng thực sứ mệnh của Người, Thiên Chúa đã cho Người làm những phép mầu, điềm thiêng và dấu lạ giữa anh em. Chính anh em biết điều đó.  (Cv 2,22b)

+ Đức Giê-su Na-da-rét đã chết: Theo kế hoạch Thiên Chúa đã định và biết trước, Đức Giê-su ấy đã bị nộp, và anh em đã dùng bàn tay kẻ dữ đóng đinh Người vào thập giá mà giết đi.  (Cv 2,23)

+ Đức Giê-su Na-da-rét đã sống lại: Nhưng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại, giải thoát Người khỏi những đau khổ của cái chết. Vì lẽ cái chết không tài nào khống chế được Người mãi. (Cv 2,23)

- Thánh Phêrô trích trong Cưu ước, lời vua David: Quả vậy, vua Đa-vít đã nói về Người rằng: Tôi luôn nhìn thấy Đức Chúa trước mặt tôi, vì Người ở bên hữu, để tôi chẳng nao lòng. (Cv 2,25) Bởi thế tâm hồn con mừng rỡ, và miệng lưỡi hân hoan, cả thân xác con cũng nghỉ ngơi trong niềm hy vọng. (Cv 2,26) Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc linh hồn con trong cõi âm ty, cũng không để Vị Thánh của Ngài phải hư nát. (Cv 2,27) Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống, và cho con được vui sướng tràn trề khi ở trước Thánh Nhan. (Cv 2,28)

- Để dẫn chứng sự sống lại của Đức Giêsu Kitô: "Thưa anh em, xin được phép mạnh dạn nói với anh em về tổ phụ Đa-vít rằng: người đã chết và được mai táng, và mộ của người còn ở giữa chúng ta cho đến ngày nay.  (Cv 2,29)

Nhưng vì là ngôn sứ và biết rằng Thiên Chúa đã thề với người là sẽ đặt một người trong dòng dõi trên ngai vàng của người, (Cv 2,30) nên người đã thấy trước và loan báo sự phục sinh của Đức Ki-tô khi nói : Người đã không bị bỏ mặc trong cõi âm ty và thân xác Người không phải hư nát. (Cv 2,31)

- Tất cả tông đồ đoàn làm chứng về việc Thiên Chúa Cha đã làm cho Đức Giêsu sống lại: Chính Đức Giê-su đó, Thiên Chúa đã làm cho sống lại; về điều này, tất cả chúng tôi xin làm chứng.  (Cv 2,32) Thiên Chúa Cha đã ra tay uy quyền nâng Người lên, trao cho Người Thánh Thần đã hứa, để Người đổ xuống : đó là điều anh em đang thấy đang nghe.  (Cv 2,33)

Lạy Chúa Giêsu, chỉ có Phêrô nói, nhưng tất cả tông đồ đoàn đều có mặt, xác nhận lời nói của Phêrô -tất cả chúng tôi xin làm chứng- lời chứng đáng tin bởi những người cùng sống, cùng với Chúa Giêsu trên sứ vụ của Chúa. Xin cho Giáo Hội chúng con hiệp nhất trong một niềm tin, một lòng mến, để làm chứng cho Chúa trong thế giới ngày hôm nay. Amen.

II Cầu nguyện : Tv 15,1-2a và 5.7-8.9-10.11

            - Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài, con đang ẩn náu. Con thưa cùng Chúa : "Ngài là Chúa con thờ, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng, là chén phúc lộc dành cho con; số mạng con, chính Ngài nắm giữ. (Tv 15,1-2a và 5).              

- Con chúc tụng Chúa hằng thương chỉ dạy, ngay cả đêm trường, lòng dạ nhắn nhủ con. Con luôn nhớ có Ngài trước mặt, được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ.  (Tv 15,7-8).

            - Vì thế, tâm hồn con mừng rỡ, và lòng dạ hân hoan, thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn. Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm ty, không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ. (Tv 15,9-10).

            - Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống : trước Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề, ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi ! (Tv 15,11).

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ.(Tv 117,24)

Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Mt 28,8-15

III (Mt 28,8)

1, Cuộc gặp gỡ tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng:

Khi ấy, các người phụ nữ vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giê-su hay.(Mt 28,8)

Bỗng Đức Giê-su đón gặp các bà và nói : "Chào chị em !" (Mt 28,9a)

Các bà tiến lại gần Người, ôm lấy chân, và bái lạy Người. (Mt 28,9b)

Bấy giờ, Đức Giê-su nói với các bà : "Chị em đừng sợ ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó." (Mt 28,10)

2, Vụ hối lộ muốn phi tang sự thật:

- Lính canh mồ được nhìn thấy Chúa sống lại: Các bà đang đi, thì có mấy người trong đội lính canh mồ vào thành báo cho các thượng tế biết mọi việc đã xảy ra. (Mt 28,11)

- Các thượng tế cũng được biết Chúa sống lại, nhưng lại hối lộ để phi tang mà không được: Các thượng tế liền họp với các kỳ mục; sau khi bàn bạc, họ cho lính một số tiền lớn, (Mt 28,12) và bảo : "Các anh hãy nói như thế này : Ban đêm đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm xác. (Mt 28,13) Nếu sự việc này đến tai quan tổng trấn, chính chúng tôi sẽ dàn xếp với quan và lo cho các anh được vô sự." (Mt 28,14)

Lính đã nhận tiền và làm theo lời họ dạy.(Mt 28,15a) Nhưng sự kiện Chúa sống lại không thể nảo bị che lấp. Niềm vui mừng và xác tín: Thầy Giêsu đã sống lại khiến cho các tông đồ mạnh dạn làm chứng cho Thầy Giêsu Kitô, dù phải trả giá băng chính mạng sống của mình. Và  Câu chuyện này được phổ biến giữa người Do-thái cho đến ngày nay. (Mt 28,15b)

Lạy Chúa Giêsu, còn niềm vui nào hơn khi được thấy Chúa sống lại, hiện ra sau khi chứng kiến cái chết nhục nhã đau thương của Chúa vì yêu thương chúng con. Xin cho chúng con đừng sợ làm chứng cho sự thật và loan báo niềm vui: Chúa đã sống lại. Và bây giờ Chúa đã sống lại trong lòng con; Chúa đã sống lại trong lòng chúng con. Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét