Nhạc nền

** *
Photobucket* Photobucket *
PHÔI PHA

4 tháng 4, 2013

LỜI CHÚA

Các ông còn đang nói , thì chính Đức Giê-su đứng giữa các ông và bảo : " Bình an cho các anh em "
( Lc 24,36 )
Lời Chúa
*******


THỨ NĂM TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH
THÁNH ISIĐÔRÔ
Giám mục, Tiến sĩ hội Thánh
*******

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét