Nhạc nền

** *
Photobucket* Photobucket *
PHÔI PHA

3 tháng 4, 2013

LÊ HIẾN TÔNG (1461 - 1504 )

Vua tên huý là Tranh và Huy, con trưởng của Lê Thánh Tông, ở ngôi 7 năm ( 1498 - 1504 ),niên hiệu : Cảnh Thống, Vua chú trọng đặc biệt đến thuỷ lợi , chăm sóc đê điều , chú trong việc đào sông, khơi ngòi , đắp đường ,làm xe nước , chăm lo việc học hành .Đại Việt sử ký toàn thư viết: "Vua thiên tư anh minh thông tuệ ,giữ vận thịnh trị , thái bình ,mới trong 7 năm mà thiên hạ bình yên, xứng đáng là bậc vua giỏi giữ cơ đồ".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét