Nhạc nền

** *
Photobucket* Photobucket *
PHÔI PHA

1 tháng 4, 2013

LỜI CHÚA

Đức Giê-su nói với các bà ; " Chị em đừng sợ ! về bảo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấyThầy ở đó.
( Mt 28,10 )
Lời Chúa
*******THỨ HAI TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH
*******

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét