Nhạc nền

** *
Photobucket* Photobucket *
PHÔI PHA

29 tháng 4, 2013

LỜI CHÚA

Ai yêu mến Thầy , thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến, Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.
( Ga 14,21 )
Lời Chúa
*******


THÁNH CATARINA SIÊNA , trinh nữ
Tiến sĩ hội Thánh
*******

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét