Nhạc nền

** *
Photobucket* Photobucket *
PHÔI PHA

9 tháng 4, 2013

LỜI CHÚA

Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc .Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy.
( Ga 3,14 )
Lời Chúa
*******


Mỗi Thánh lễ được cử hành sốt sắng, thoát khỏi luyện ngục và bay lên Thiên đàng. 
( Thánh Giêrônimô Cả )
*******

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét