Nhạc nền

** *
Photobucket* Photobucket *
PHÔI PHA

22 tháng 4, 2013

LỜI CHÚA

Tôi chính là mục Tử nhân lành , Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.
( Ga 10,11 )
Lời Chúa 
*******


Kẻ không có Thiên Chúa thì chẳng có gì cả,
kẻ có Thiên Chúa thì có mọi sự.
( Thánh Augustinô )
*******

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét