Nhạc nền

** *
Photobucket* Photobucket *
PHÔI PHA

7 tháng 4, 2013

LỜI CHÚA

Đức Giê-su bảo: "Vì đã thấy Thầy , nên anh tin . Phúc thay những người không thấy mà tin!"
( Ga 20,29 )
Lời Chúa
*******


CHÚA NHẬT PHỤC SINH - TV tuần 2
Cuối tuần bát nhật phục sinh
CHÚA NHẬT VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét