Nhạc nền

** *
Photobucket* Photobucket *
PHÔI PHA

3 tháng 4, 2013

2-4-13, Thứ Ba trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh


Suy niệm và cầu nguyện
Cv 2,36-41 ; Tv 32 ; Ga 20,11-18.
 Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em,
Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em
(Ga 20,17)
Bài đọc: Cv 2,36-41
I  Thiên Chúa đã đặt Người làm Đức Chúa và làm Đấng Ki-tô."  (Cv 2,36)
Trong niềm vui Chúa Giêsu đã sống lại, các tông đồ đi ráo giảng niềm vui Phục Sinh cho mọi người.
1, Trước hết là cho chính người Do Thái, và điều tin căn bản là chính “Đức Giê-su mà anh em đã treo trên thập giá, Thiên Chúa đã đặt Người làm Đức Chúa và làm Đấng Ki-tô."  (Cv 2,36)
2, Công việc mà người tin vào Chúa Giêsu là Đức Chúa, là Đức Kitô làm là  (Cv 2,37)
- Hãy sám hối
- Hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giêsu Kitô để được ơn tha tội và sẽ nhận được ân huệ là Thánh Thần (Cv 2,38)
3, Phêrô cho biết điều Thiên Chúa hứa sẽ phổ quát cho tất cả mọi người tin vào Chúa Giêsu Kitô, là Đức Chúa và là Đấng Cứu độ (Cv 2,39)
- Hãy tránh xa thế hệ gian tà để được ơn cứu độ, dường như vẫn là lời  mời gọi cho tất cả mọi người hôm nay (Cv 2,40)
- Kết quả: Trong ngày lễ Ngũ Tuần đã có thêm khoảng ba ngàn người theo đạo.(Cv 2,41)
Trong ngày lễ Ngũ Tuần, ông Phê-rô nói với người Do-thái rằng :
"Toàn thể nhà Ít-ra-en phải biết chắc điều này : Đức Giê-su mà anh em đã treo trên thập giá, Thiên Chúa đã đặt Người làm Đức Chúa và làm Đấng Ki-tô." (Cv 2,36)
Nghe thế, họ đau đớn trong lòng, và hỏi ông Phê-rô cùng các Tông Đồ khác :
"Thưa các anh, vậy chúng tôi phải làm gì ?" (Cv 2,37)
Ông Phê-rô đáp :
"Anh em hãy sám hối, và mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, để được ơn tha tội ; và anh em sẽ nhận được ân huệ là Thánh Thần(Cv 2,38)
Thật vậy, đó là điều Thiên Chúa đã hứa cho anh em, cũng như cho con cháu anh em và tất cả những người ở xa, tất cả những người mà Chúa là Thiên Chúa chúng ta sẽ kêu gọi."(Cv 2,39)
Ông Phê-rô còn dùng nhiều lời khác để long trọng làm chứng và khuyên nhủ họ. Ông nói : "Anh em hãy tránh xa thế hệ gian tà này để được cứu độ." (Cv 2,40)
Vậy những ai đã đón nhận lời ông, đều chịu phép rửa. Và hôm ấy đã có thêm khoảng ba ngàn người theo đạo.(Cv 2,41)
Đáp caTv 32,4-5.18-19.20 và 22 (Đ. c. 5b)
            II Tình thương Chúa chan hòa mặt đất.
            - Lời Chúa phán quả là ngay thẳng, mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin.Chúa yêu thích điều công minh chính trực, tình thương Chúa chan hoà mặt đất. (Tv 32,4-5).
- Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa, kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương, hầu cứu họ khỏi tay thần chết  và nuôi sống trong buổi cơ hàn. (Tv 32,18-19).
- Tâm hồn chúng con  đợi trông Chúa, bởi Người luôn che chở phù trì. Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài. (Tv 32,20.22).
            Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ. (Tv 117,24) Ha-lê-lui-a.
Tin Mừng: Ga 20,11-18
III  Đức Giê-su gọi bà : "Ma-ri-a !"
Trong bối cảnh: Khi ấy, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, (Ga 20,11) thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giê-su, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. (Ga 20,12)
1a/ Bà Ma-ri-a Mác-đa-la gặp thiên thần. Thiên thần hỏi: "Này bà, sao bà khóc ?"  Bà thưa : "Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu !" (Ga 20,13)
b/ Bà Ma-ri-a Mác-đa-la gặp Chúa Giêsu. Chúa Giêsu cũng hỏi: "Này bà, sao bà khóc ? Nhưng bà trả lời cách khác: "Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về." (Ga 20,15)  => Như vậy, cùng một câu hỏi, nhưng nếu nhìn người hỏi với những khía cạnh khác nhau sẽ có câu trả lới khác nhau. Bà Ma-ri-a tưởng Đức Giêsu là người làm vườn,
Thiên thần hỏi bà : "Này bà, sao bà khóc ?"  Bà thưa : "Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu !" (Ga 20,13)
Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giê-su đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giê-su. (Ga 20,14)  Đức Giê-su nói với bà : "Này bà, sao bà khóc ? Bà tìm ai ?"Bà Ma-ri-a tưởng là người làm vườn, liền nói : "Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về." (Ga 20,15)
2, Tiếng gọi của Chúa Giêsu đã giúp bà Ma-ri-a Mác-đa-la nhận ra Chúa à.Đức Giê-su gọi bà : "Ma-ri-a !" Bà quay lại và nói bằng tiếng Híp-ri : "Ráp-bu-ni !" (nghĩa là 'Lạy Thầy').(Ga 20,16) Và tiếng gọi của Thầy Giêsu đã gọi Maria Mác-đa-la làm tông đồ loan báo Tin Mừng Phục Sinh đầu tiên cho anh em Thầy: Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi báo cho các môn đệ : "Tôi đã thấy Chúa", và bà kể lại những điều Người đã nói với bà. (Ga 20,18)
3/  Nội dung loan báo rất quan trọng:  “ Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em; Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em '." (Ga 20,17) Chỉ sau khi Chúa Giêsu sống lại Chúa Giêsu mới nói: “Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em; Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em”
4/ Chúa Giêsu nói với bà  Ma-ri-a Mác-đa-la điều gí?
- Đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha.
- Hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ :
-  Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em '." (Ga 20,17)      
Đức Giê-su bảo : "Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ : ' Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em '." (Ga 20,17)
Lạy Chúa Giêsu rất đáng tôn thờ. Con người chúng con không thể cám tạ tình thương của Chúa cho cân xứng được. Vì qua việc Mầu nhiệm Nhập Thể, Tử Nạn và Phục Sinh của Chúa mà chúng con được hạnh phúc gọi Thiên Chúa là Cha của chúng con: “Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em”
Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến. Sau những giờ phút cầu nguyện, con được thân thưa với Chúa và được Chúa chỉ dạy. Xin Chúa thương  giúp con vui mừng nói lên  "Tôi đã thấy Chúa". Và hân hoan kể lại những điều Chúa đã thực hiện trong con mà ca ngợi tình thương bao la của Chúa cho đến muôn muôn đời. Amen.
Lạy Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu. Xin thương xót tất cả chúng con
Lạy Trái Tim vẹn sạch Đức Bà Maria. Xin cầu cho tất cả chúng con
Lạy thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria. Xin cầu cho tất cả chúng con
Lạy Các thánh Tử đạo Việt Nam. Xin cầu cho Giáo Hội và đất nước Việt Nam  chúng con
Thánh Gioan Phaolô II.  Xin cầu cho Giáo Hội và đất nước Việt Nam chúng con  .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét