Nhạc nền

** *
Photobucket* Photobucket *
PHÔI PHA

16 tháng 4, 2013

LỜI CHÚA

Đức Giê-su bảo họ: " Chính tôi là bánh trường sinh . Ai đến với tôi , không hề phải đói ; ai tin vào tôi , chẳng khát bao giờ.
( Ga 6,35 )
Lời Chúa
*******Không có cách cầu nguyện nào đẹp lòng Chúa Giê-su và Đức Mẹ cho bằng đọc kinh Mân côi sốt sắng.
( Thánh Đaminh )
*******

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét