Nhạc nền

** *
Photobucket* Photobucket *
PHÔI PHA

11 tháng 4, 2013

LỜI CHÚA

Ai nhận lời chứng của người , thì xác nhận Thiên Chúa là đấng chân thật.
( Ga 3,33 )
Lời Chúa
*******


THÁNH STANISLAÔ
Giám mục , tử đạo
*******

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét