Nhạc nền

** *
Photobucket* Photobucket *
PHÔI PHA

15 tháng 4, 2013

LỜI CHÚA

Đức Giê-su hỏi ông Si-mon Phê-rô: " Này anh Si-mon con của ông Gio-an , anh có mến Thầy hơn các anh em này không?
( Ga 21, 15 )
Lời Chúa 
*******


CHÚA NHẬT THỨ III PHỤC SINH
Thánh vịnh tuần 3.
*******

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét