Nhạc nền

** *
Photobucket* Photobucket *
PHÔI PHA

10 tháng 12, 2012

Chúa Nhật II Mùa Vọng

Br 5,1-9 Pl 1,4-6.8-11 Lc 3,1-6
 Tin Mừng                                Lc 3,1-6
 
1 Năm thứ mười lăm dưới triều hoàng đế Ti-bê-ri-ô, thời Phong-xi-ô Phi-la-tô làm tổng trấn miền Giu-đê, Hê-rô-đê làm tiểu vương miền Ga-li-lê, người em là Phi-líp-phê làm tiểu vương miền I-tu-rê và Tra-khô-nít, Ly-xa-ni-a làm tiểu vương miền A-bi-lên, 2 Kha-nan và Cai-pha làm thượng tế, có lời Thiên Chúa phán cùng con ông Da-ca-ri-a là ông Gio-an trong hoang địa. 3 Ông liền đi khắp vùng ven sông Gio-đan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội, 4 như có lời chép trong sách ngôn sứ I-sai-a rằng :  “Có tiếng người hô trong hoang địa : hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.  5 Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng. 6 Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.”
DỌN ĐƯỜNG CHO CHÚA
-----------------
Bước vào thiên niên kỉ thứ ba, người ta mong thế giới an bình hơn, thịnh vượng hơn, hạnh phúc hơn… Nhưng thực tế vẫn còn chiến tranh, đói kém, dịch bệnh… Điều này làm cho con người bất an.
Để đến với thế giới và đến với nhân loại, Đức Giêsu cần có những “con đường”, dù chỉ là đường hẹp. Tuy Người là đường đưa ta đến với Thiên Chúa, nhưng con người vẫn phải dọn con đường để cho Đấng là đường đi vào mở lối.
“Con đường” mà thánh Gioan nói tới đây chính là tâm hồn mỗi người. Dọn con đường chính là ăn năn sám hối và canh tân tâm hồn.
Nhưng con người yếu đuối nên “con đường” của mỗi người có thể là chông gai tội lỗi hay những tính mê nết xấu, tiếng gọi của bạc tiền lợi danh…
Vì thế, “sửa đường” là thống hối. “Sửa đường” là tỉnh thức đợi chờ Chúa đến. “Sửa đường” là tẩy trừ tội lỗi để tìm lại được bình an trong tâm hồn.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết chuẩn bị tâm hồn đón nhận Ngôi Lời, để Ngôi Lời được lớn lên và kết trái trong tâm hồn chúng con

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét