Nhạc nền

** *
Photobucket* Photobucket *
PHÔI PHA

9 tháng 12, 2012

SCRIPT HIỆN NGÀY TRÊN BLOG

ĐỂ THỂ HIỆN NGÀY TRÊN BLOG, BẠN DÁN ĐOẠN SCRIPT SAU:
<script language="javascript" type="text/javascript">

        dayName = new Array ("Chúa nhật","thứ hai","thứ ba","thứ tư","thứ năm","thứ sáu","thứ bảy")
        monName = new Array ("tháng 1","tháng 2","tháng 3","tháng 4","tháng 5","tháng 6","tháng 7","tháng 8","tháng 9","tháng 10","tháng 11","tháng 12")
       
        now = new Date
           document.write("Hôm nay, " +dayName[now.getDay()]+ " ngày " +now.getDate()+ " " +monName[now.getMonth()]+ " năm " +now.getFullYear()+ ".")
       
                                    </script>
Hôm nay, Chúa nhật ngày 9 tháng 12 năm 2012.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét