Nhạc nền

** *
Photobucket* Photobucket *
PHÔI PHA

7 tháng 12, 2012

CỨ TIN THÌ SẼ ĐƯỢC


Thánh Am-rô-xi-ô giám mục tiến sĩ Hội Thánh (Lễ nhớ) Is 29,17-24 Mt 9,27-31

 Tin Mừng                                Mt 9,27-31

27 Một hôm, Đức Giê-su đang trên đường đi, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng : "Lạy Con Vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi !" 28 Khi Đức Giê-su về tới nhà, thì hai người mù ấy tiến lại gần. Người nói với họ : "Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không ?" Họ đáp : "Thưa Ngài, chúng tôi tin." 29 Bấy giờ Người sờ vào mắt họ và nói : "Các anh tin thế nào thì được như vậy." 30 Mắt họ liền mở ra. Người nghiêm giọng bảo họ : "Coi chừng, đừng cho ai biết !" 31 Nhưng vừa ra khỏi đó, họ đã nói về Người trong khắp cả vùng.
Trong đợt thu thập chứng từ phong chân phước cho Đức Hồng y Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Văn Thuận vào ngày 21-3-2012 tại Tổng Giáo phận Huế, chứng nhân nữ tu Ma-ri-a Đỗ Thị Lan, Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, xác tín : “Tôi cầu nguyện với Đức Hồng y và rồi đôi mắt của tôi đã được chữa lành mà không cần phẫu thuật nữa”.

Quả là một diễm phúc khi nhìn thấy được. Không nhìn thấy là một bất hạnh. Chính vì thế, “được nhìn thấy” là khát vọng mãnh liệt đối với người khiếm thị.
Hai người mù hôm nay đã gặp được nguồn sáng là Đức Giêsu. Và chính lòng tin đã khiến họ được thấy.
Như vậy, tin là hoàn toàn phó thác vào quyền năng của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu. Đó cũng là lời thưa “A-men” trước mọi điều Thiên Chúa nói.

Lạy Chúa, chúng con biết rằng mù lòa là sự bất hạnh đối với con người, ngoài ra chúng con cũng biết rằng mù lòa về đức tin còn bất hạnh hơn nữa. Xin Chúa mở đôi mắt đức tin cho chúng con, để mỗi ngày chúng con có thể cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng con

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét