Nhạc nền

** *
Photobucket* Photobucket *
PHÔI PHA

19 tháng 12, 2012

SỐNG TRÊN DƯ LUẬN

Thứ Sáu Thánh Gio-an Thánh Giá, linh mục tiến sĩ Hội Thánh ( Lễ nhớ )
Is 48,17-19
Mt 11,16-19
 Tin Mừng                                Mt 11,16-19

16 Khi ấy, Đức Giê-su nói với đám đông rằng : "Tôi phải ví thế hệ này với ai ? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi lũ trẻ khác, 17 và nói :
            "Tụi tôi thổi sáo cho các anh,
            mà các anh không nhảy múa ;
            tụi tôi hát bài đưa đám,
            mà các anh không đấm ngực khóc than."
18 Thật vậy, ông Gio-an đến, không ăn không uống, thì thiên hạ bảo : "Ông ta bị quỷ ám."19 Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì thiên hạ lại bảo : "Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi." Nhưng đức Khôn Ngoan được chứng minh bằng hành động."

SỐNG TRÊN DƯ LUẬN
-------------

Cô giáo trẻ bị bắt đi tù, vì có liên hệ trong đường dây chạy trường. Ra tù, không nơi nào dám nhận. Chị mở lớp mầm non, làm lại cuộc đời. Nay chị là hiệu trưởng một trường mầm non nổi tiếng.

Người đời thật lắm chuyện : sống khắc khổ thì bị phê phán là "bị quỷ ám", chung bàn với mọi người thì mang tiếng là "tay ăn nhậu". Người đời "đóng khung" ngôn sứ thật dễ dàng.
Người đời muốn sống đạo theo ý riêng của họ : họ muốn Chúa làm cho họ chứ không chịu làm theo Chúa.
Vì không làm theo điều mong ước của người đời, nên người "bị quỷ ám" thì họ chặt đầu, còn "tay ăn nhậu" thì họ treo trên thập giá.
Có lần vào quán cơm mà tôi không dám làm dấu thánh giá, vì sợ người ta cười chê. Nghĩ lại, tôi đang giữ đạo vì ai ? Vì mình hai vì người đời ?

Lạy Chúa, Chúa đã hành động vượt trên mọi dư luận người đời để làm chứng cho Sự Thật. Xin cho chúng con biết đứng vững trước dư luận, để sống trung thực trong thế gian này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét